Ústav estetiky a dějin umění nabízí studium samostatných oborů estetika a dějiny umění v bakalářském stupni studia. Obsahem studia estetiky jsou základní uměnovědné a estetické teorie základních druhů umění (zejmena výtvarného, literatury, fotografie a filmu), estetika mimouměleckého estetična, zejména přírody, doplněné o dějiny a teorie kultury, kulturní management a teorie a praxe v médiích. Obor dějin umění nabízí orientaci v dějinách evropského výtvarného umění od středověku po umění 20. století, přípravu pro zaměstnání v muzeích a galeriích a v problematice památkové péče. Cílem oborů je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné uplatnit se nejen v daných oborech, ale též obecně v kulturních institucích, ve sdělovacích prostředcích či státní správě.

Od akademického roku 2015/16 mohou zájemci pokračovat i v navazujícím studiu oboru Dějiny a filosofie umění, který je po společném základě rozdělen na dva moduly - Dějiny umění a filosofie umění. Magisterský obor je určen zájemcům o další vzdělání v obou oborech s prohloubením kompetencí k druhému oboru. 

Novinky
16.12.
Informační schůzka pro zájemce 7. 1. 2015 od 14:00 v P1.
16.12.
Termín pro přihlášky již 19.12.2014 !