Učitelství francouzského jazyka pro střední školy (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v oboru Francouzský jazyk (nebo příbuzný obor).

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství francouzského jazyka pro střední školy spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti francouzského jazyka, orientaci ve francouzské jazykovědě a orientaci ve francouzské literatuře.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

  • praktická znalost francouzského jazyka = max. 40 bodů
  • orientace ve francouzské jazykovědě = max. 30 bodů
  • orientace ve francouzské literatuře = max. 30 bodů

 

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C2

- Ucelené jazykovědné a literárněvědné znalosti oboru francouzská filologie

- Vzdělání v oblasti didaktiky francouzského jazyka

- Schopnost umět vytvářet učební materiály a kurikula pro svůj obor s ohledem na specifika výuky jazyků na českých středních školách

- Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce

- Dobrou orientaci v relevantních lingvistických teoriích 20. a 21. století

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

 

S čím je možné tento obor kombinovat?

Tento obor je nabízen v dvouoborové kombinaci s jedním z těchto navazujících magisterských oborů:

  • Učitelství anglického jazyka pro střední školy
  • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
  • Učitelství dějepisu pro střední školy
  • Učitelství italského jazyka pro střední školy 
  • Učitelství španělského jazyka pro střední školy
Garantující pracoviště Ústav romanistiky FF JU v ČB