Učitelství pro střední školy - nMgr.

Navazující magisterské studium

  • V navazujícím magisterském stupni nabízí Jihočeská univerzita celouniverzitní program Učitelství pro střední školy, v němž si uchazeči volí vždy kombinaci dvou specializací.
  • Specializace zajišťované Filozofickou fakultou lze volně kombinovat, druhou specializaci si můžete také zvolit z nabídky jiných fakult Jihočeské univerzity.
  • Studium je prezenční se standardní délkou 2 roky.

Filozofická fakulta zajišťuje následující specializace: