Překladatelství italského jazyka (přijímací řízení 2021/2022)


Překladatelství italského jazyka


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v programu Italský jazyk, Italský jazyk a literatura nebo Italský jazyk a kultura (resp. jiný příbuzný program).

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže orientaci v oboru, praktické znalosti italského jazyka a schopnost kultivovaného vyjadřování v českém jazyce. Jazykové dovednosti budou ověřeny na základě ústního resumé odborného a beletristického textu do češtiny a do italštiny.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

Hodnocení:

 • Orientace v oboru = max. 20 bodů
 • Ústní resumé do českého jazyka = max. 40 bodů
 • Ústní resumé do italského jazyka = max. 40 bodů 
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost italského jazyka na úrovni C1+.

 • Ucelené jazykovědné a literárněvědné znalosti oboru italská filologie.

 • Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a prakticky ho  aplikovat v překladatelské praxi.

 • Základní orientaci v práci s překladatelskými technologiemi a nástroji počítačem podporovaného překladu.

 • Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit.
   


 S čím lze tento program kombinovat?


Lze studovat výhradně v pevné kombinaci dvou specializací:


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu


Dostupné ZDE