Překladatelství francouzského jazyka (přijímací řízení 2021/2022)


Překladatelství francouzského jazyka


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v programu Francouzský jazyk (nebo příbuzný program).

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže orientaci v oboru, praktické znalosti francouzského jazyka a schopnost kultivovaného vyjadřování v českém jazyce. Jazykové dovednosti budou ověřeny na základě ústního resumé odborného a beletristického textu do češtiny a do francouzštiny.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.


Hodnocení:

 • Orientace v oboru = max. 20 bodů
 • Ústní resumé do českého jazyka = max. 40 bodů
 • Ústní resumé do francouzského jazyka = max. 40 bodů 
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C2
 • Ucelené jazykovědné a literárněvědné znalosti oboru francouzská filologie
 • Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a prakticky ho aplikovat v překladatelské praxi
 • Základní orientaci v práci s překladatelskými technologiemi a nástroji počítačem podporovaného překladu
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit
   


 S čím lze tento program kombinovat?


Lze studovat výhradně v pevné kombinaci dvou specializací:


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu


Dostupné ZDE