Neučitelské studijní programy - Ph.D.

Doktorské studium

Všechny doktorské studijní programy jsou standardně čtyřleté, lze je studovat v prezenční nebo kombinované formě.