Neučitelské studijní programy - Bc.

Bakalářské studium

„Jednooborové“ či „dvouoborové“ studium, maior nebo minor...?

  • Všechny naše neučitelské programy lze studovat samostatně (dříve „jednooborové studium“).
  • Většinu programů lze volně kombinovat v rámci sdruženého studia maior/minor s poměrem kreditů 2:1 (dříve „dvouoborové studium“).
  • V bakalářském stupni nabízíme nový dynamický systém kombinací.

Jak to funguje?

  • Přihláška se podává vždy na jeden studijní program.
  • V prvním ročníku si k volně kombinovatelnému programu lze přibrat libovolný jiný jako „minor“ (ale není to nutné).
  • Máte široké zájmy? Je možné si přibrat až dva programy „minor“ současně.
  • Bojíte se, že to nezvládnete? Do jednoho roku lze zvolený minor zase opustit a pokračovat jen s původním studijním programem.

Jaké programy nabízíme?

Volně kombinovatelné studijní programy

Tyto programy lze studovat samostatně nebo ve sdruženém studiu

 

Programy s pevným plánem

Tyto programy neumožňují kombinace s jinými programy