Estetika


Název programu


Estetika


 Přijímací řízení


Informace ZDE


 Typ programu


Bakalářský


 Doba studia


3 roky


 Forma studia


Prezenční


 Titul


Bc.


 Charakteristika programu


Bakalářský studijní program Estetika je určen zájemcům o studium estetiky, umění a kultury. Jeho obsahem jsou především základní estetické a uměnovědné teorie, základy filozofie, teorie a dějiny jednotlivých uměleckých druhů (literatury, výtvarného umění, fotografie, architektury, filmu, hudby) či teorie kultury. Stranou však nezůstává ani zkoumání klíčových hraničních fenoménů estetiky, jako je problematika kýče, populárního umění či estetické oceňování přírodních a mimouměleckých fenoménů


 Profil absolventa


Vyučované kurzy vychovávají odborníky, kteří jsou schopni kritické analýzy nejrůznějších estetických či s estetickými hodnotami souvisejících fenoménů v oblasti kultury a přírody. Absolvent bakalářského studijního programu Estetika je připraven prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v různorodých kulturních institucích, ve sdělovacích prostředcích či médiích, ve státní správě a samosprávě a na pozicích odborníků zabývajících se kulturním dědictvím. Absolventi jsou vedle nezbytné základní praktické aplikace teoretických poznatků připraveni i k dalšímu vzdělávání v humanitních disciplínách, zejména v oborech, estetika, filozofie, literární věda, dějiny umění, sémiotika, kulturální studia atp. 


 Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


 Studijní plán


ZDE