Ubytování a stravování studentů
  • není v kompetenci Filozofické fakulty JU
  • ubytování se řídí zásadami danými v aktuálním opatření rektora JU; pro AR 2017/2018 opatřením R 345, které najdete zde
  • informace KaM k ubytování přijatým uchazečům (včetně žádosti o ubytování) rozesílá studijní oddělení v červnu, resp. červenci kalendářního roku současně s rozhodnutím děkana o přijetí ke studiu