Ubytování a stravování studentů
  • není v kompetenci Filozofické fakulty JU
  • ubytování se řídí zásadami danými v aktuálním opatření rektora JU; pro AR 2018/2019 opatřením R 371, které najdete zde
  • informace KaM k ubytování přijatým uchazečům (včetně žádosti o ubytování) rozesílá studijní oddělení v červnu, resp. červenci kalendářního roku současně s rozhodnutím děkana o přijetí ke studiu
  • aktualizované ceny za ubytování v KaM JU platné od 1. 9. 2018 najdete ZDE