Termíny pro zadání a odevzdání bakalářských a diplomových prací

v AR 2018/19

Upozorňujeme studenty, že témata bakalářských a diplomových schvaluje nejenom vedoucí práce, ale také ředitelka ústavu a děkan FF JU.

Z tohoto důvodu byl Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky stanoven interní termín na předložení zadání bakalářských, resp. diplomových prací, aby mohly být jejich případné nedostatky včas odstraněny.

 

Diplomové práce

Předložení podkladu pro zadání diplomových prací ředitelce ústavu (výtisk formuláře s podpisem vedoucího práce + zaslání el. verze formuláře bez podpisů sekretářce ústavu)

1.ročník

26. listopadu 2018

Zadání diplomových prací (zadáno a vytištěno ze STAGu, podepsáno ředitelkou ústavu a děkanem - zajistí sekretářka ústavu na základě dodaných podkladů)

1.ročník

nejpozději do 10. prosince 2018

 

Odevzdání hotové a svázané práce na sekretariát UAG

2.ročník

do 10. 5. 2019 do 12.00 hodin

 

Bakalářské práce

Předložení podkladu pro zadání bakalářských prací ředitelce ústavu (výtisk formuláře s podpisem vedoucího práce + zaslání el. verze formuláře (MS Word) bez podpisů sekretářce ústavu)

2.ročník

3. května 2019

Zadání bakalářských prací (zadáno a vytištěno ze STAGu, podepsáno ředitelkou ústavu a děkanem - zajistí sekretářka ústavu na základě dodaných podkladů)

2.ročník

nejpozději do 17. května 2019

Odevzdání hotové a svázané práce na sekretariát UAG

3.ročník

do 10. 5. 2019 do 12.00 hodin