Ústav romanistiky zajišťuje studijní obory bakalářského, magisterského a doktorského stupně.

V rámci bakalářského a magisterského studia nabízíme také možnost získání dvojích diplomů

 

Bakalářské studium - jednooborové

Francouzský jazyk a literatura charakteristika  studijní plán
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO)  charakteristika studijní plán
Double licence Langues étrangères appliquées, spécialité „Commerce international" charakteristika  
Italský jazyk charakteristika studijní plán
Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (IJEMO) charakteristika studijní plán
Španělský jazyk a literatura charakteristika studijní plán
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO) charakteristika studijní plán
 

Bakalářské studium - dvouoborové

Francouzský jazyk a literatura  charakteristika studijní plán
Italský jazyk a literatura    charakteristika studijní plán
Španělský jazyk a literatura      charakteristika studijní plán

 

sdělení ředitele ÚRO k zapisování výběrových předmětů v bakalářském studiu

 

Navazující magisterské studium - jednooborové

Francouzský jazyk charakteristika studijní plán
Double master Sciences du langage (Université Paris-Descartes) charakteristika

dépliant

plan d´études

Double master Sciences du langage et Didactique des Langues (Université de Lorraine)

charakteristika  
Italský jazyk charakteristika studijní plán

Dvojí diplom magisterského studia Lingvistika, terminologie a typologie textů

charakteristika  
Španělský jazyk charakteristika studijní plán
Dvojí diplom magisterského studia (Universidad de Salamanca) charakteristika studijní plán
 

Navazující magisterské studium - dvouoborové

Francouzský jazyk a literatura charakteristika studijní plán
Překladatelství francouzského jazyka charakteristika studijní plán
Učitelství francouzského jazyka pro střední školy charakteristika studijní plán
Italský jazyk a literatura charakteristika studijní plán
Učitelství italského jazyka pro střední školy charakteristika studijní plán
Španělský jazyk a literatura charakteristika studijní plán
Překladatelství španělského jazyka charakteristika studijní plán
Učitelství španělského jazyka pro střední školy charakteristika studijní plán

Doktorské studium

Románské jazyky charakteristika studijní plán

            

 

Otázky SZZ

otázky SZZ pro všechny obory bc. a NMgr. studia

 

Zásady pro předkládání bakalářských a diplomových prací

opatření děkana č. 7/2010 (zásady formální úpravy, povinné náležitosti, způsob odevzdání)

opatření rektora č. R156/2010 (zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU; pokyny k závěrečné úpravě elektronických prací a jejich vkládání do databáze STAG)

 

Souvislá praxe URO/PXB, URO/PXE a URO/SPX

smlouva o praxi

 

Pedagogická praxe

opatření děkana č. 1/2017 (průběžná a souvislá praxe) a žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe