Studijní plány pro AR 2018/2019
  • všechny bakalářské a navazující studijní obory jsou na fakultě akreditovány a nabízeny výhradně v prezenční formě studia
  • doktorské studijní obory jsou akreditovány a nabízeny v prezenční i kombinované formě studia (studijní plán je shodný pro obě formy studia)

 

Plány pro bakalářské jednooborové studium:
Archeologie (ARL) plán ke stažení zde
Archivnictví (ARC) plán ke stažení zde
Bohemistika (BOH) plán ke stažení zde
Česko-německá areálová studia (CNAS) plán ke stažení zde
Dějiny umění (DU) plán ke stažení zde
Estetika (EST) plán ke stažení zde
Francouzský jazyk a literatura (FJL) plán ke stažení zde
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO) plán ke stažení zde
Historie (HIS) plán ke stažení zde
Italský jazyk (IJ) plán ke stažení zde
Kulturní studia (KUST) plán ke stažení zde
Španělský jazyk a literatura (SJL) plán ke stažení zde
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO) plán ke stažení zde

 

Plány pro bakalářské dvouoborové studium:

/jedná se vždy o kombinaci dvou oborů (např. HIS_d + BOH_d) a tzv. "společného základu"

Dvouoborový společný základ (DSpZ) plán ke stažení zde
Anglický jazyk a literatura (AJL_d) plán ke stažení zde
Archeologie (ARL_d) plán ke stažení zde
Archivnictví (ARC_d) plán ke stažení zde
Bohemistika (BOH_d) plán ke stažení zde
Dějiny umění (DU_d) plán ke stažení zde
Estetika (EST_d) plán ke stažení zde
Francouzský jazyk a literatura (FJL_d) plán ke stažení zde
Historie (HIS_d) plán ke stažení zde
Italský jazyk a literatura (IJL_d) plán ke stažení zde
Kulturní studia (KUST_d) plán ke stažení zde
Německý jazyk a literatura (NJL_d) plán ke stažení zde
Španělský jazyk a literatura (SJL_d) plán ke stažení zde

 

Plány pro navazující magisterské studium:

Archeologie (ARLn) plán ke stažení zde
Archivnictví (ARCn) plán ke stažení zde
Bohemistika (BOHn) plán ke stažení zde
Česko-německá areálová studia (CNASn) plán ke stažení zde
Dějiny a filozofie umění (DFUn)  obor není v AR 2018/2019 nabízen
Francouzský jazyk (FJn) plán ke stažení zde
Historie (HISn) plán ke stažení zde
Italský jazyk (IJn) plán ke stažení zde
Kulturální studia (KLSn) plán ke stažení zde
Španělský jazyk (SJn) plán ke stažení zde

 

Plány pro navazující učitelské dvouoborové studium:

/jedná se vždy o kombinaci dvou oborů (např. uCJL + uD) a tzv. "společného základu pro učitelské studium"/

Společný základ pro učitelské studium plán ke stažení zde
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy plán ke stažení zde
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy plán ke stažení zde
Učitelství dějepisu pro střední školy plán ke stažení zde
Učitelství francouzského jazyka pro střední školy plán ke stažení zde
Učitelství italského jazyka pro střední školy plán ke stažení zde
Učitelství španělského jazyka pro střední školy plán ke stažení zde

 

Plány pro navazující neučitelské dvouoborové studium:

/jedná se vždy o kombinaci dvou oborů (např. nHIS + nBOH) a tzv. "společného základu pro neučitelské studium"/

Společný základ pro neučitelské studium plán ke stažení zde
Anglická a americká literatura (nAAL) plán ke stažení zde
Bohemistika (nBOH) plán ke stažení zde
Historie (nHIS) plán ke stažení zde
Francouzský jazyk a literatura (nFJL) plán ke stažení zde
Italský jazyk a literatura (nIJL) plán ke stažení zde
Španělský jazyk a literatuta (nSJL) plán ke stažení zde

Překladatelství

/jedná se vždy o kombinaci dvou oborů (např. nPAJ + nPFJ, resp. nPAJ +nPSJ) a tzv. "společného základu pro překladatelství"/

Překladatelství anglického jazyka plán ke stažení zde
Překladatelství francouzského jazyka plán ke stažení zde
Překladatelství španělského jazyka plán ke stažení zde
Společný základ pro překladatelství plán ke stažení zde

 

Plány pro doktorské studium:
Archeologie (ARCHp, ARCHk) plán ke stažení zde
České dějiny (CDp, CDk) plán ke stažení zde
Dějiny novější české literatury (DNCLp, DNCLk) plán ke stažení zde
Pomocné vědy historické (PVHp, PVHk) plán ke stažení zde
Románské jazyky (ROMp, ROMk) plán ke stažení zde

 

Celofakultní nabídka volitelných předmětů nabídka ke stažení zde