Aktuální sdělení: V pátek 17. 8., 24. 8. a 31. 8. čerpá dovolenou vedoucí studijního oddělení, p. Mgr. Hosnedlová. V době její nepřítomnosti ji zastupují kolegyně, p. Ing. Kolgjeraj a p. dr. Lencová. 

Úřední hodiny platné v období od 2. 10. 2017 do 15. 6. 2018
Pondělí 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
Úterý není úřední den
Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
Čtvrtek není úřední den
Pátek 8.00 - 9.00  

V době od 18. 6. do 30. 9. 2018 platí úřední hodiny související se zkouškovým obdobím a obdobím semestrálního volna studentů, tyto úřední hodiny budou zveřejněny formou písemného sdělení studijního oddělení.

Úřední hodiny studijního oddělení jsou upraveny Opatřením proděkana č. 1/2012.

 

Personální složení
 
  kancelář telefon e-mail
Vedoucí studijního oddělení - do 31. 8. 2018
Mgr. Monika Hosnedlová FF 00 041 38 903 4803 hosnedlova@ff.jcu.cz
 
Referentky studijního oddělení
Ing. Klára Kolgjeraj FF 00 040 38 903 4811 kkolgjeraj@ff.jcu.cz
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. FF 00 040 38 903 4804 plencova@ff.jcu.cz
 
Všechny dotazy zaslané formou e-mailu jednotlivým referentkám jsou vyřizovány v 15denní lhůtě po doručení dotazu. 

 

Přidělení studijních referentek pro jednotlivé studijní obory
Mgr. Monika Hosnedlová
bakalářské jednoobory Archeologie (ARL)
Italský jazyk (IJ - 1. ročník)
Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (IJEMO)
Španělský jazyk a literatura (SJL - 3. a vyšší ročník)
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO - 3. a vyšší ročník)
bakalářské dvouobory DU-EST
navazující jednoobory Archeologie (ARLn)
Italský jazyk (IJn; 1. a 2. ročník)
Španělský jazyk (SJn; čekatelé)
doktorské obory Archeologie (ARCHp, ARCHk)
České dějiny (ČDp, ČDk)
Český jazyk (CJp, CJk)
Dějiny novější české literatury (DNCLp, DNCLk)
Pomocné vědy historické (PVHp, PVHk)
Románské jazyky (ROMp, ROMk)
kurzy CŽV, U3V
 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. 

bakalářské

jednoobory

Archivnictví (ARC; 1. a 2. ročník)
Bohemistika (BOH)
Dějiny umění (DU)
Francouzský jazyk a literatura (FJL)
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO)
Historie (HIS; 3. a vyšší ročník)
bakalářské dvouobory AJL-EST, AJL-FJL, AJL-IJL, AJL-NJL, AJL-SJL
BOH-AJL (1. + 3. a vyšší ročník)
BOH-FJL, BOH-IJL, BOH-NJL, BOH-SJL (1. a 2. ročník)
HIS-AJL (3. a vyšší ročník)
HIS-DU
KUST-BOH, KUST-DU
navazující jednoobory Anglická a americká literatura (AALn)
Archivnictví (ARCn; 1. a 2. ročník)
Bohemistika (BOHn)
Česko-německá areálová studia (CNASn; 1. a 2. ročník)
Francouzský jazyk (FJn)
Historie (HISn; čekatelé)
Literárně-historická studia (LHSn; 2. ročník)
navazující neučitelské dvouobory
 
Ing. Klára Kolgjeraj
bakalářské jednoobory Archivnictví (ARC; čekatelé)
Česko-německá areálová studia (CNAS)
Estetika (EST)
Historie (HIS; 1. a 2. ročník)
Italský jazyk (IJ - 3. a vyšší ročník)
Kulturní studia (KUST)
Španělský jazyk a literatura (SJL; 1. a 2. ročník)
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO; 1. a 2. ročník)
bakalářské dvouobory BOH-FJL, BOH-IJL, BOH-NJL, BOH-SJL (3. a vyšší ročník)
BOH-AJL (2. ročník)
HIS-AJL (1. a 2. ročník)
HIS-ARC, HIS-ARL, HIS-BOH
HIS-FJL, HIS-IJL, HIS-NJL, HIS-SJL
KUST-HIS, KUST-EST
navazující jednoobory Archivnictví (ARCn; čekatelé)
Česko-německá areálová studia (CNASn; čekatelé)
Dějiny a filozofie umění (DFUn)
Historie (HISn; 1. a 2. ročník)
Italský jazyk (IJn; čekatelé)
Literárně-historická studia (LHSn; čekatelé)
Španělský jazyk (SJn; 1. a 2. ročník)
navazující učitelské dvouobory