Aktuální sděleníV období od července do září bude z důvodu rekonstrukce přízemí budovy FF studijní oddělení přesunuto do 2. patra kancelář 02 004.

Provoz studijního oddělení v době prázdnin (červen - září) zde.

 

Úřední hodiny platné v období od 1. 10. 2018 do 14. 6. 2019
Pondělí 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
Úterý není úřední den
Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
Čtvrtek není úřední den
Pátek 8.00 - 9.00  

 

Úřední hodiny studijního oddělení jsou upraveny Opatřením proděkana č. 1/2012.

 

Personální složení
  kancelář telefon e-mail
Studijní oddělení řídí proděkan pro studium
Mgr. David Skalický, Ph.D. FF 01 040 38 903 4853 dskalicky@ff.jcu.cz
 
Referentky studijního oddělení
Ing. Klára Kolgjeraj FF 00 040 38 903 4811

kkolgjeraj@ff.jcu.cz

studijni@ff.jcu.cz 

Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. FF 00 040 38 903 4804

plencova@ff.jcu.cz

studijni@ff.jcu.cz

 
Všechny dotazy zaslané formou e-mailu referentkám jsou vyřizovány v 15denní lhůtě po doručení dotazu. 

 

Přidělení studijních referentek pro jednotlivé studijní obory
 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. 

bakalářské jednoobory

Archivnictví (ARC; 1. - 3. ročník)
Bohemistika (BOH)
Dějiny umění (DU)
Francouzský jazyk a literatura (FJL)
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO)
Historie (HIS; čekatelé)
bakalářské dvouobory AJL-EST, AJL-FJL, AJL-IJL, AJL-NJL, AJL-SJL
BOH-AJL (2. + čekatelé)
BOH-FJL, BOH-IJL, BOH-NJL, BOH-SJL (1. - 3. ročník), BOH-EST
HIS-AJL (čekatelé)
HIS-DU
KUST-BOH, KUST-DU
navazující jednoobory Archivnictví (ARCn; 1. - 3. ročník)
Bohemistika (BOHn)
Česko-německá areálová studia (CNASn; 1. - 3. ročník)
Francouzský jazyk (FJn)
Historie (HISn; čekatelé - 4. rok studia)
Kulturální studia (KLSn)
Literárně-historická studia (LHSn; čekatelé - 3. rok studia)
navazující neučitelské dvouobory
doktorské studium (ARCH, ČD, ČJ, DNCL, PVH, ROM)
 
Ing. Klára Kolgjeraj
bakalářské jednoobory Archeologie (ARL)
Česko-německá areálová studia (CNAS)
Estetika (EST)
Historie (HIS; 1. - 3. rok studia)
Italský jazyk (IJ)
Italský jazyk pro evropský mezinárodní obchod (IJEMO)
Kulturní studia (KUST)
Španělský jazyk a literatura (SJL)
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO)
bakalářské dvouobory BOH-FJL (čekatelé)
BOH-AJL (1. a 3. rok studia)
HIS-AJL (1. - 3. rok studia)
HIS-ARC, HIS-ARL, HIS-BOH
HIS-FJL, HIS-IJL, HIS-NJL, HIS-SJL
KUST-HIS, KUST-EST, DU-EST
navazující jednoobory Archeologie (ARLn)
Archivnictví (ARCn; čekatelé - 4. rok studia)
Česko-německá areálová studia (CNASn; čekatelé - 4. rok studia)
Dějiny a filozofie umění (DFUn)
Historie (HISn; 1. - 3. rok studia)
Italský jazyk (IJn)
Literárně-historická studia (LHSn; čekatelé - 4. rok studia)
Španělský jazyk (SJn)
navazující učitelské dvouobory