Sdělení SO č. 2/2020 (SZZ - letní termín)

 

Sdělení studijního oddělení FF JU č. 2/2020

 

 

Přihlášky k SZZ (letní termín)

 
   

 

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na webových stránkách fakulty je od 11. 3. 2020 k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání přes webové rozhraní).

 
   

 

Od úterý 10. 3. 2020 je možné přihlášku k SZZ vyzvednout i v otočném stojanu před studijním oddělením FF JU.

 
   

 

Přihlášku k SZZ je třeba podat nejpozději do 12. 4. 2020.

 

 

Další důležité termíny:

 

odevzdání BP/DP na sekretariát ústavu, na němž byla kvalifikační práce zadána

 

nejpozději do 11. 5. 2020

 

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

 

nejpozději do 22. 5. 2020

 

zveřejnění harmonogramu SZZ

 

nejpozději do 22. 5. 2020

 

termín konání SZZ

    

8. 6.  - 19. 6. 2020

 


Upozornění na ustanovení čl. 27 SZŘ JU vztahující se na tzv. „čekatele na SZZ“, kteří v AR 2018/2019 splnili všech 180 (bc. studium), resp. 120 (navazující studium) kreditů:

odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2 SZŘ JU.