Informace k prvotní orientaci v systému

  • helpdesk pro studenty JU najdete zde
  • základní informace k přihlášení do portálu STAGu najdete zde
  • rozlišujte mezi studentským osobním číslem (např. A14012), které používáte v kontaktu se studijním oddělením, a uživatelským jménem pro přihlášení do portálu (IDM identitu, username), které má tvar např. svejkj00
  • studentské osobní číslo vyhledáte zde
  • své uživatelské jméno (username) do portálu STAGu vyhledáte zde
  • všichni studenti FF JU mají automaticky vytvořenou e-mailovou schránku ve formátu username@ff.jcu.cz a jsou povinni v souladu s Opatřením děkana č. 10/2018 ji používat
  • heslo pro první přihlášení do portálu je vytvořeno ze druhého písmena vašeho křestního jména (bez diakritiky), ze druhého písmena vašeho příjmení (bez diakritiky), následuje rodné číslo, zakončené znakem tečka (“.“), přičemž první písmeno v heslu je velké.
    • příklad: Jmenujete-li se Sára Nováková a vaše rodné číslo je 123456/7890, pak vaše heslo pro první přihlášení bude Ao1234567890.

Pokud máte heslo pro první přihlášení, změňte si ho prosím na https://idm.jcu.cz/ 

 


Wifi připojení


informace k nastavení bezdrátové sítě JU najdete zde


na JU je možné využít k připojení také roamingovou síť eduroam, zde najdete další potřebné informace