Další vzdělávání pedagogických pracovníků

  • Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získala v roce 2017 akreditaci MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Cílem programů dalšího vzdělávání je seznamovat účastníky kurzů DVPP s aktuálními tématy z literární vědy, lingvistiky či metodiky humanitních oborů vyučovaných na FF JU a přispívat tak k rozvoji profesních kompetencí v rámci předmětů jejich stávající učitelské aprobace v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání MŠMT. Podrobnější informace o aktuálně otevíraných vzdělávacích oborech naleznete na stránkách jednotlivých ústavů (viz odkazy níže) a dále na portálu celoživotního vzdělávání JU.
 

Pořádá: 

Filozofická fakulta JU
Branišovská 1645/31a
370 05  České Budějovice


 Pracoviště
 
 Název kurzu  Další info

 Ústav anglistiky FF JU (UAN)


Současná anglicky psaná próza

ZDE


Překlad anglické prózy


Od hledání významu slov k slovotvorbě aneb vybrané kapitoly z anglické lexikologie


Americký politický systém


Anglická literatura raného novověku


 Ústav bohemistiky FF JU (UBO)


Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy

ZDE


Nové trendy v současné češtině

 Ústav romanistiky FF JU (URO)


Internet a vybrané platformy jako zdroj didaktických materiálů pro učitele francouzského jazyka

ZDE


Současné trendy ve výuce španělského jazyka


 Ústav věd o umění a kultuře FF JU (UUK)


Filozofie a umění

ZDE
 
Číslo akreditace


MSMT-850/2017-2-65 ze dne 9. 1. 2017 - platná do 3. 5. 2020
MSMT-8659/2017-1 ze dne 4. 5. 2017 - prodloužení platnosti akreditace do 4. 5. 2023

 

  • AR 2018/2019 bylo nabízeno:
Zkratka Kurz je určen pro Název Datum konání Cena kurzu Přihlášky a platba do Odkaz na přihlášku
ADVVP9
/19/001
učitele španělského jazyka  Současné trendy ve výuce španělského jazyka 01.03.2019


500,- Kč

26.02.2019
byl ZDE
 

Podpora na Moodle
 

 

  • V AR 2017/2018 bylo nabízeno:
Zkratka Kurz je určen pro Název Datum konání Cena kurzu Přihlášky a platba do Odkaz na přihlášku
ADVVP9
/18/001
učitele španělského jazyka  Současné trendy ve výuce španělského jazyka 06.04.2018


500,- Kč

přihláška do 02.04.2018, platba do 06.04.2018 byl ZDE
ADVPP7
/18/001
učitele českého jazyka Nové trendy v současné češtině 27.04.2018 400,- Kč 24.04.2018 byl ZDE
ADVPP8
/18/001
učitele francouzského jazyka Internet a vybrané platformy jako zdroj didaktických materiálů 06.06.2018 450,- Kč 01.06.2018 byl ZDE

za obsahovou správnost této stránky zodpovídá: Mgr. Monika Hosnedlová