Bakalářské studium HISTORIE   (jednooborové i dvouoborové studium)

Absolventi oboru najdou zaměstnání tam, kde je třeba důkladných znalostí historických fakt a jejich interpretace, tedy v institucích zabývajících se ochranou a prezentací kulturního dědictví, jako jsou muzea, galerie, památkové ústavy, ale například také v oblasti cestovního ruchu nebo regionálního rozvoje. Studenti oboru v kombinaci s bohemistikou a románskou filologií budou moci pokračovat ve studiu v učitelském navazujícím magisterském programu a stát se středoškolskými pedagogy.

Bakalářské studijní obory lze studovat v jednooborové i dvouoborové formě. Možné kombinace oborů, které lze v současné době na FF JU studovat jsou uvedeny zde.

 

Navazující magisterské studium Historie (jednooborové i dvouoborové studium)

Obor výrazně prohlubuje znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu, a to především v otázkách teorie historické vědy. Studenti se naučí moderním metodám interpretace historie. Specializační semináře je povedou k samostatné vědecké práci.

Magisterské studijní obory lze studovat v jednooborové i dvouoborové formě. Možné kombinace magisterských oborů, které lze v současné době na FF JU studovat jsou uvedeny zde.

 

Navazující magisterské studium Učitelství dějepisu pro střední školy

Cílem studia Učitelství dějepisu pro střední školy je příprava kvalifikovaných pedagogů, kteří budou schopni díky didaktické a metodické průpravě aplikovat své zevrubné znalosti z oboru historie ve výuce dějepisu na středních školách. Bude u nich současně vytvořen předpoklad pro další vzdělávání v oboru historie i v didaktice a metodice dějepisu.

Více informací o přípravě učitelů pro SŠ na FF JU naleznete zde.