doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

děkan

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav bohemistiky

Em. prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitel Historického ústavu

prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav Českého národního korpusu

doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Katedra estetiky

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Historický ústav

doc. PhDr. Libuše Heczková, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav české literatury a komparatistiky

proděkanka pro vědu a výzkum (pověřena řízením)

doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

ředitel

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Historický ústav

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

vedoucí Katedry anglického jazyka a literatury 

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitel Ústavu archeologie

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitelka Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav věd o umění a kultuře

prorektor pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav bohemistiky

prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Historický ústav

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav archeologie

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Historický ústav

proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitel Ústavu anglistiky

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav bohemistiky

proděkan pro vědu a výzkum

prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav románských studií

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav romanistiky

děkan

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitel Ústavu romanistiky

proděkan pro akreditace a řízení kvality

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ředitel Ústavu českých dějin

doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Katedra českého jazyka a literatury

doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav věd o umění a kultuře

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav hospodářských a sociálních dějin

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ústav románských studií

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav bohemistiky

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Český egyptologický ústav

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky