prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitel Ústavu bohemistiky

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

proděkan pro vědu a výzkum a ředitel Ústavu věd o umění a kultuře

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Ústav české literatury a komparatistiky)

Em. prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i.

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitel Historického ústavu

doc. PhDr. Miloš Calda

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Institut mezinárodních studií

prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav Českého národního korpusu

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Historický ústav

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Historický ústav

doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitel Ústavu archeologie

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitelka Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky

Ústav bohemistiky

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

prorektor pro rozvoj a vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav bohemistiky

prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Historický ústav

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ředitel Ústavu světových dějin

prorektor UK pro vnější vztahy

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav archeologie

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Historický ústav

proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav bohemistických studií

soukromá neuniverzitní vysoká škola Akcent College

doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitel Ústavu anglistiky

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav bohemistiky

prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav románských studií

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

proděkan pro studium a ředitel Ústavu romanistiky

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav romanistiky

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

ředitelka Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ředitel Ústavu českých dějin

doc. PhDr. Helena Šmahelová, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav české literatury a komparatistiky

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ústav hospodářských a sociálních dějin

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav bohemistiky

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Český egyptologický ústav

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky