Sdělení studijního oddělení č. 6/2017
Provoz studijního oddělení FF JU v době prázdnin (červen - srpen, resp. září 2017)
 

Upozorňujeme studenty na upravené úřední hodiny v době letních prázdnin. V případě, že během prázdnin potřebujete potvrzení, nebo máte jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho studia, obraťte se telefonicky či e-mailem na svou studijní referentku: hosnedlova@ff.jcu.czkkolgjeraj@ff.jcu.cz a plencova@ff.jcu.cz (resp. tel.: 38 903 4803, 38 903 4811, 38 903 4804).

 
19. 6. 2017 (pondělí) 9-11 hodin a 13-15 hodin
21. 6. 2017 (středa) 9-11 hodin a 13-15 hodin
26. 6. 2017 (pondělí) 9-11 hodin a 13-15 hodin
28. 6. - 4. 7. 2017 studijní oddělení uzavřeno

z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy displomů a DS pro letní promoce

10. 7. 2017 (pondělí) 9-11 hodin
12. 7. 2017 (středa) 9-11 hodin
17. 7. – 21. 7. 2017 8-10 hodin
přednost mají uchazeči o studium, kteří přijdou nahlédnout do materiálů přijímacího řízení
24. 7. 2017 (pondělí) 9-11 hodin
26. 7. 2017 (středa) 9-11 hodin
31. 7. – 11. 8. 2017 DOVOLENÁ na studijním oddělení
14. 8. 2017 (pondělí) 9-11 hodin
16. 8. 2017 (středa) 9-11 hodin
21. 8. 2017 (pondělí) 9-11 hodin
23. 8. 2017 (středa) 9-11 hodin
28. 8. 2017 (pondělí) 9-11 hodin
30. 8. 2017 (středa) 9-11 hodin
1. 9. 2017 (pátek) 9-11 hodin = konec zkouškového období za AR 2016/2017
4. 9. - 5. 9. 2017

studijní oddělení uzavřeno

z důvodu zápisů studentů do 1. ročníku bc. studia

6. 9. 2017

studijní oddělení uzavřeno

z důvodu uzavírání výkazů o studiu za AR 2016/2017

7. 9. – 19. 9. 2017 zápisy studentů 2. a 3. roku studia do AR 2017/2018
20. a 22. 9. 2017 (středa a pátek) zápisy čekatelů do AR 2017/2018
dle individuálních harmonogramů zápisů jednotlivých referentek, viz sdělení SO č. 5/2017
25. 9. 2017 (pondělí) 9-11 hodin
27. 9. 2017 (středa) 9-11 hodin
 

Výuka v zimním semestru AR 2017/2018 a úřední hodiny studijního oddělení v plném rozsahu (12 hodin týdně) začínají v pondělí 2. 10. 2017.

Rozvrh se studentům zobrazí po přihlášení do portálu STAGu; v případě, že máte dotazy týkající se rozvrhu, směřujte je výhradně na sekretariáty jednotlivých ústavů - ústavy jsou zodpovědné za podklady k sestavení rozvrhu (viz e-maily na webové stránce http://www.ff.jcu.cz/rozvrh).