Rozvrh disciplín nabízených jednotlivými ústavy FF JU sestavuje na základě podkladů těchto ústavů rozvrhář FF JU. Rozvrhy disciplín nabízených jinými pracovišti JU sestavují rozvrháři příslušných fakult.

Veškeré dotazy týkající se rozvrhů na FF JU směrujte výhradně e-mailem na sekretářky ústavů (kontakt viz níže) a v kopii na adresu rozvrharff@gmail.com

Disciplíny a místnosti jsou dohledatelné v portále STAGu.
Studentům 1. ročníku je rozvrh sestavován fakultním rozvhářem, např. obor Archeologie (ARL) je označen jako *1ARL (důležitá je hvězdička před označením), rozvrh kroužku je dispozici zde. Rozvrh je sestaven pouze na zimní semestr.

Od letního semestru 1. ročníku si studenti sestavují svůj rozvrh sami.

V případě, že v rozvrhu najdete poznámky typu "bloková výuka" nebo "výuka po dohodě s vyučujícím", kontaktujte sekretariát příslušného ústavu garantujícího a nabízejícího danou disciplínu a vyžádejte si informace o 1. vyučovací hodině.

Zkratka ústavu
FF JU
Název ústavu FF JU e-mail kontaktní osoby
ve věci rozvrhů
UAC Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU jkryeziu@ff.jcu.cz
UAG Ústav areálových studií a germanistiky FF JU asmelhausova@ff.jcu.cz
UAN Ústav anglistiky FF JU kselner@ff.jcu.cz
UAR Archeologický ústav FF JU jkryeziu@ff.jcu.cz
UBO Ústav bohemistiky FF JU moravec@ff.jcu.cz
UHE Historický ústav FF JU tesarova@ff.jcu.cz
URO Ústav romanistiky FF JU

romanist@ff.jcu.cz
kadr@ff.jcu.cz

UUK Ústav věd o umění a kultuře FF JU

bmaresova@ff.jcu.cz

 

Označení v rozvrhu Vysvětlení
RF budova FF JU
L1, L2, L3 laboratoř FF JU
P1, P2 posluchárna FF JU
S1 - S13 seminární učebny FF JU
AV-KH Akademie věd ČR - PřF JU
KB Aula JU (tzv. "Bobík")
ZA budova děkanátu EF JU
ZF pavilon F - EF JU
ZI výpočetní středisko EF JU
TK budova TF JU (Kněžská 8)
ZM pavilon M - ZF JU

 

  Mapa kampusu

Veškeré dotazy týkající se rozvrhů na FF JU směrujte výhradně e-mailem na adresu rozvrhar@ff.jcu.cz