Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (výňatek týkající se habiltačního řízení a řízení ke jmenování profesorem) 

 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF JU (s platností od 9. 11. 2017)

 

Řád řízení ke jmenování profesorem na Filozofické fakultě JU (s platností od 15. 10. 2007) 

 

Opatření děkana č. 10/2014 k úhradám nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby

Zde naleznete výši poplatků za zahájení řízení ke jmenování profesorem (§ 72 zákona č. 111/1998 Sb.), včetně informací o způsobu jeho uhrazení

 

Obory řízení ke jmenování profesorem

Obor Platnost akreditace
Teorie a dějiny novější české literatury 14. 9. 2028
České dějiny 31. 10. 2019
Dějiny novější české literatury 31. 8. 2019

 

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

viz stránky MŠMT s informacemi o průběhu a výsledcích řízení ke jmenování profesorem 

viz Úřední deska JU s informacemi o řízení ke jmenování profesorem

 

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

 Jméno

Pracoviště

Obor

Jmenování

2018
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.  Filozofická fakulta OU Dějiny novější české literatury 5. 12. 2018
2017
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. Filozofická fakulta UK Dějiny novější české literatury 19. 6. 2017
2014

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

Filozofická fakulta JU

Dějiny novější české literatury

1. 3. 2014

2013
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Filozofická fakulta UP Dějiny novější české literatury

12. 6. 2013

2008
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. Filozofická fakulta UK Dějiny novější české literatury 1. 11. 2008
2007
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Historický ústav AV ČR

České dějiny 16. 4. 2007
2006
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Filozofická fakulta UK

České dějiny

6. 11. 2006

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. Pedagogická fakulta UK České dějiny

2. 5. 2006

prof. PhDr. Petr Fidler Universität Innsbruck České dějiny 6. 11. 2006