Řád řízení ke jmenování profesorem na FF JU 

 

Opatření děkana č. 10/2014 k úhradám nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby

Zde naleznete výši poplatků za zahájení řízení ke jmenování profesorem (§ 72 zákona č. 111/1998 Sb.), včetně informací o způsobu jeho uhrazení

 

Obory řízení ke jmenování profesorem

Obor Platnost akreditace
České dějiny 31. 10. 2019
Dějiny novější české literatury 31. 5. 2018

 

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

 Jméno

Pracoviště

Obor

Jmenování

2014

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

Filozofická fakulta JU

Dějiny novější české literatury

1. 3. 2014

2013
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, CSc. Filozofická fakulta UP Dějiny novější české literatury

12. 6. 2013

2008
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. Filozofická fakulta UK Dějiny novější české literatury 1. 11. 2008
2007
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Historický ústav AV ČR

České dějiny 16. 4. 2007
2006
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Filozofická fakulta UK

České dějiny

6. 11. 2006

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. Pedagogická fakulta UK České dějiny

2. 5. 2006

prof. PhDr. Petr Fidler Universität Innsbruck České dějiny 6. 11. 2006