Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je oprávněn přiznávat na základě obhájené rigorózní práce a vykonané státní rigorózní zkoušky titul doktor filozofie (PhDr.).
 
Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se z obhajoby rigorózní práce, z rigorózní zkoušky z dějin filozofie a z rigorózní zkoušky oboru Bohemistika. Ke státní rigorózní zkoušce předloží uchazeč soupis prostudované odborné literatury.

 

Řád rigorózního řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Kontakt

Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail

tel.: 387 774 847