JMÉNO

NÁZEV PRÁCE

ZAKONČENÍ ŘÍZENÍ 

 POSUDKY 

PhDr. Michal Morawetz

Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy

10. 4. 2018

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Petr Mareš, Ph.D.

Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596

21. 6. 2017

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. David Franta

Bodrý národní buditel osvícený romantismem? Vybraná beletrie Josefa Franty Šumavského (1796-1857) z 30. let 19. století

19. 5. 2017

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Miroslav Žitný

Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku, sv. VII/1 a VII/2

30. 11. 2016

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Jiří Cukr

Bílá vrána v černém šatě. Životní pouť Františka Jana Kroihera (1871-1948) 

15. 11. 2016

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Jiří Oesterreicher

K rané rekatolizaci dolnorakouského panství Weitra v letech    1587-1589 s přihlédnutím k lokalitě tzv. českého Vitorazska,  aneb poddaný v soukolí patrimonijních a patronátních vrchností. Příspěvek k poznání církevních a vrchnostenských dějin významného a s českým územím přímo sousedícího pohraničního regionu

10. 11. 2014

Posudek č. 1

Posudek č. 2

 

PhDr. et Bc. Jan Bartuška

Kolektivizace zemědělství a vývoj JZD na Vysokohrádecku do likvidace obcí

 19. 11. 2013

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. et Bc. Jan Ivanega

Vrchnostenská sídla na panství Hluboká nad Vltavou za Adama Františka ze Schwarzenbergu (1703-1732)

24. 4. 2013

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Jaroslav Mrňa

Bibliotheca parochiae Magnomesericensi. Historie, rozbor a soupis rukopisů a starých tisků farní a děkanské knihovny ve Velkém Meziříčí

13. 11. 2012

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Jana Kolouchová

Každý jest na světě hostem, den ke dni jen k smrti rostem. Mortalita a pohřební rituál v Chebu a okolních obcích ve druhé polovině 19. století 

24. 10. 2012

Posudek č. 1 

Posudek č. 2

PhDr. Josef Kadeřábek

Proměny slánských měšťanských elit v době protireformace (1610-1635)

24. 10. 2012

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Markéta Skořepová

Vdovy a vdovství ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov v první polovině 19. století

30. 11. 2010

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Petr Kubát

Mezi fatálními ženami, morózními smutky a krásnými knihami. Jarmil Krecar (z Růžokvětu) a svět české dekadence

16. 12. 2009 

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Vojtěch Kyncl

Ležáky. Obyčejná vesnice, SILVER A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády 

16. 12. 2009 

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Ivan Malý

Česko-lotyšské vztahy v letech 1900 - 1945

18. 12. 2008

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Jiří Frejka (1904 – 1952)

18. 12. 2008

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Zdeněk Rubeš

Josef Štefan Kubín. Skutky soukromé, skutky veřejné

18. 12. 2008

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Jan Šimánek

Venkovské farnosti Doudleby a Kamenný Újezd v době baroka 

14. 7. 2007

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Monika Poláková

Hana Kvapilová (1860 - 1907). Výjimečná postava české kulturní scény na přelomu 19. a 20. století

11. 12. 2006

Posudek č. 1

Posudek č. 2

PhDr. Dalibor Vácha

Ostrovy v bouři. Českoslovenští legionáři a všednost let válečných 1918 - 1920 

11. 12. 2006

Posudek č. 1

Posudek č. 2