Řád rigorózního řízení na FF JU

 

Přihláška k rigoróznímu řízení

 

Opatření děkana č. 10/2014 k úhradám nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby

Zde neleznete výši poplatku za přípravu rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce (§ 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.), včetně informací o způsobu uhrazení

 

Obory rigorózního řízení

OBOR

PLATNOST AKREDITACE

Archeologie

31. 7. 2017

Archivnictví

1. 3. 2018

Historie

31. 12. 2020

Bohemistika

30. 11. 2022

Francouzský jazyk a literatura

30. 11. 2022

Italský jazyk a literatura

30. 11. 2022

Španělský jazyk a literatura

30. 11. 2022

Překladatelství anglického jazyka

31. 12. 2020

Překladatelství francouzského jazyka

31. 12. 2020

Překladatelství španělského jazyka

31. 12. 2020

Kulturální studia 

31. 5. 2022

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

30. 4. 2023

Učitelství dějepisu pro střední školy

30. 4. 2023