Řád rigorózního řízení na FF JU

 

Přihláška k rigoróznímu řízení

 

Opatření děkana č. 17/2018, jímž se stanovuje forma kontroly disertačních a rigorózních prací z hlediska jejich podobnosti s pracemi jinými  

 

Opatření děkana č. 10/2014 k úhradám nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby

Zde neleznete výši poplatku za přípravu rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce (§ 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.), včetně informací o způsobu uhrazení

 

Obory rigorózního řízení

OBOR

PLATNOST AKREDITACE

Archeologie (jednooborové)

31. 7. 2017

Archivnictví

1. 3. 2018

Historie

Historie (dvouoborové)

 

31. 12. 2020

Bohemistika

Bohemistika (dvouoborové)

 

30. 11. 2022

Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové)

30. 11. 2022

Italský jazyk a literatura (dvouoborové)

30. 11. 2022

Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)

30. 11. 2022

Překladatelství anglického jazyka

31. 12. 2020

Překladatelství francouzského jazyka

31. 12. 2020

Překladatelství španělského jazyka

31. 12. 2020

Kulturální studia (jednooborové)

Kulturální studia (dvouoborové)

 

31. 5. 2022

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

30. 4. 2023

Učitelství dějepisu pro střední školy

30. 4. 2023

Pozn.: Akreditovaným studijním programům zůstává akreditace v platnosti po dobu 3 let od nabytí účinnosti novely zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, tj. do května 2019.