Vedoucí redaktor I Editor-in-chief

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

 

Tajemník redakční rady / Executive editor

PhDr. Jan Šimánek

 

Redakční rada / Editorial board

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (České Budějovice)

PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. (Praha)

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (České Budějovice)

Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Brno)

prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Brno)

PhDr. Pavel Král, Ph.D. (České Budějovice)

Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (Brno)

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. (Olomouc)

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (České Budějovice)

doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. (Praha)