Ústav romanistiky zajišťuje studijní obory bakalářského, magisterského a doktorského stupně.

 

   V rámci bakalářského a magisterského studia nabízíme také možnost získání dvojích diplomů

 
 
Nabídka studijních oborů pro akademický rok 2018/2019
francouzský jazyk          italský jazyk          španělský jazyk
 

Francouzský jazyk

prohlédnout si prezentaci

bakalářské studium - jednooborové

          Francouzský jazyk a literatura

          Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

          Double licence Langues étrangères appliquées, spécialité „Commerce international" (Université Bretagne Sud)

bakalářské studium - dvouoborové

          Anglický jazyk a literatura + Francouzský jazyk a literatura

          Bohemistika + Francouzský jazyk a literatura

          Historie + Francouzský jazyk a literatura

          Francouzský jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

navazující magisterské studium - jednooborové

          Francouzský jazyk

          Double master Sciences du langage (Université Paris-Descartes)

          Double master Sciences du langage et Didactique des Langues (Université de Lorraine)

navazující magisterské studium - dvouoborové (neučitelské)

          Francouzský jazyk a literatura

          Překladatelství anglického jazyka - překladatelství francouzského jazyka

navazující magisterské studium - dvouoborové studium Učitelství pro střední školy

          Učitelství francouzského jazyka pro střední školy

doktorské studium

         Románské jazyky

Italský jazyk

prohlédnout si prezentaci "Proč studovat italštinu"

bakalářské studium - jednooborové

          Italský jazyk

bakalářské studium - dvouoborové

          Anglický jazyk a literatura + Italský jazyk a literatura

          Bohemistika + Italský jazyk a literatura

          Historie + talský jazyk a literatura

          Italský jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

navazující magisterské studium - jednooborové

          Italský jazyk

          Dvojí diplom magisterského studia Lingvistika, terminologie a typologie textů (Università Cattolica del Sacro Cuore)

navazující magisterské studium - dvouoborové (neučitelské)

          Italský jazyk a literatura

navazující magisterské studium - dvouoborové studium Učitelství pro střední školy

          Učitelství italského jazyka pro střední školy

doktorské studium
         Románské jazyky

Španělský jazyk

prohlédnout si prezentaci

bakalářské studium - jednooborové

          Španělský jazyk a literatura

          Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

bakalářské studium - dvouoborové

          Anglický jazyk a literatura + Španělský jazyk a literatura

          Bohemistika + Španělský jazyk a literatura

          Historie + Španělský jazyk a literatura

          Německý jazyk a literatura + Španělský jazyk a literatura

navazující magisterské studium - jednooborové

          Španělský jazyk

          Dvojí diplom magisterského studia (Universidad de Salamanca)

navazující magisterské studium - dvouoborové (neučitelské)

          Španělský jazyk a literatura

           Překladatelství anglického jazyka - překladatelství španělského jazyka

navazující magisterské studium - dvouoborové studium Učitelství pro střední školy

          Učitelství španělského jazyka pro střední školy

doktorské studium
          Románské jazyky
 
Konkrétní dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu: romanist@ff.jcu.cz
nebo našeho facebooku