Překladatelství anglického jazyka (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v oboru anglické filologie nebo v oboru příbuzném.

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Překladatelství anglického jazyka spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti anglického jazyka (úroveň C1) a teoretické znalosti anglického jazyka (odpovídající standardům bakalářského studia anglické filologie).

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

  • praktická znalost anglického jazyka = max. 70 bodů
  • teoretické znalosti anglického jazyka = max. 30 bodů 

Co tento obor nabízí?

 Vedle osvojení teorie získají studenti značné praktické znalosti a zkušenosti, včetně možnosti uplatnění v překladatelské praxi ještě během studia.

S čím je možné tento obor kombinovat?

Tento obor je nabízen v dvouoborové kombinaci s jedním z těchto navazujících magisterských oborů:

  • Překladatelství francouzského jazyka
  • Překladatelství španělského jazyka
 

Překladatelství francouzského jazyka (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v oboru Francouzský jazyk (nebo příbuzný obor).

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Překladatelství francouzského jazyka spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže orientaci v oboru, praktické znalosti francouzského jazyka a schopnost kultivovaného vyjadřování v českém jazyce. Jazykové dovednosti budou ověřeny na základě ústního resumé odborného a beletristického textu do češtiny a do francouzštiny.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

  • orientace v oboru = max. 20 bodů
  • ústní resumé do českého jazyka = max. 40 bodů
  • ústní resumé do francouzského jazyka = max. 40 bodů 

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C2

- Ucelené jazykovědné a literárněvědné znalosti oboru francouzská filologie

- Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a prakticky ho aplikovat v překladatelské praxi

- Základní orientaci v práci s překladatelskými technologiemi a nástroji počítačem podporovaného překladu

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

 

S čím je možné tento obor kombinovat?

 

  • Překladatelství anglického jazyka