Členům Akademického senátu

Filozofické fakulty JU

 

České Budějovice dne 23. ledna 2019

 

 

            Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

svolávám schůzi Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se bude konat

 

ve středu 30. ledna 2019 od 13.00 hodin

 

              v zasedací místnosti Z1 budovy Filozofické fakulty JU, Branišovská 31a.

 

 

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení.
  2. Představení proděkanů děkanem FF JU
  3. Různé.

 

 

S pozdravem

 

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., v. r.

předseda AS FF JU