Členům Akademického senátu

Filozofické fakulty JU

 

České Budějovice dne 8. prosince 2018

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

svolávám schůzi Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se bude konat

 

v úterý 12. prosince 2018 v 9.00 hodin

 

v zasedací místnosti Z1 budovy Filozofické fakulty JU, Branišovská 31a.

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení.
  2. Opatření děkana, které definuje metodiku ke Mzdovému předpisu Jihočeské univerzity platnou pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  3. Otázka budoucnosti FF JU – vize dalšího směřování, otázka odměňování akademických pracovníků atd.
  4. Různé.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. David Skalický, Ph.D., v. r.

předseda AS FF JU