Členům Akademického senátu

Filozofické fakulty JU

 

České Budějovice dne 25. září 2018

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

svolávám schůzi Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se bude konat

 

ve středu 3. října 2018 od 13.00 hodin

 

v zasedací místnosti Z1 budovy Filozofické fakulty JU, Branišovská 31a.

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení.
  2. Vyhlášení voleb na funkci děkana / děkanky FF JU.
  3. Různé.

 

 

S pozdravem

 

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., v. r.

předseda AS FF JU