Kontakt

Pracovna 01 035  
Telefon 387 774 841  
E-mail mseptak@ff.jcu.cz  

Konzultační hodiny 

středa    08.30 - 10.00 hod.

 

 

V letech 2003-2008 absolvoval magisterské studium historie a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně pokračoval na téže instituci v realizaci doktorského studia v oboru Historie-obecné dějiny. V roce 2013 obhájil disertační práci na téma rakouského politického a hospodářského vývoje v letech 1931-1934. Od roku 2011 působí jako odborný archivář v Národním archivu v Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek. V letech 2012-2018 působil jako metodik spisové služby/pracovník spisovny v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Od února 2018 je zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Absolvoval opakované výzkumné pobyty v Rakousku a v Německu. Badatelsky se zabývá československou zahraniční politikou, dějinami německy mluvících zemí ve 20. století, jejich politickým a stranickým systémem a problematikou spisové služby. 

 

Publikační činnost