Kontakt

Pracovna 01 035  
Telefon 387 774 841  
E-mail mseptak@ff.jcu.cz  

Konzultační hodiny

úterý    08.30 - 10.00 hod.

 

 

V letech 2003–2008 absolvoval magisterské studium historie a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně pokračoval na téže instituci v realizaci doktorského studia v oboru Historie-obecné dějiny, které ukončil v roce 2013 obhajobou disertační práce. Od roku 2011 působí jako odborný archivář v Národním archivu nejprve v Oddělení fondů státní správy 1918–1945, následně od roku 2013 v Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek. V letech 2012–2014 byl zaměstnán jako metodik spisové služby/pracovník spisovny ve Státní rostlinolékařské správy. Po jejím zániku přesel do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Od února 2018 je zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Absolvoval opakované výzkumné pobyty v Rakousku a v Německu. Badatelsky se zabývá československou zahraniční politikou, dějinami německy mluvících zemí ve 20. století, jejich politickým a stranickým systémem. Přednáší také problematiku spisové služby pro potřeby veřejné správy. 

 

Publikační činnost