Kontakt

Pracovna 02 029  
Telefon 387 774 836
E-mail jzahradnikova@ff.jcu.cz
Konzultační hodiny

čtvrtek    11.00 - 12.00 hodin

Učební plány

Průběžná pedagogická praxe

Souvislá pedagogická praxe

Asistentská praxe - dějepis

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesní životopis: 

2007 – odborná asistentka, Historický ústav FF JU v Českých Budějovicích 
2001 – 2005 ředitelka školy, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice 
1987 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha 
1981 – 2000 učitelka, Gymnázium Česká, České Budějovice 
1976 – 1981 studium na Filozofické fakultě UK v Praze – obor historie - filozofie 

Profesní specializace: didaktika dějepisu

 

Granty

Diplomové práce 

 

Opatření děkana č. 5/2015, jímž se vymezuje organizace a průběh pedagogické praxe studentů učitelství na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích