Kontakt

Pracovna 02 004  
Telefon 387 774 832  
E-mail kolouchova.j@seznam.cz  

 

 

 

Na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity absolvovala magisterské studium kulturní historie. V roce 2012 obhájila rigorózní práci s názvem „Každý jest na světě hostem, den ke dni jen k smrti rostem." Mortalita a pohřební rituál v Chebu a okolních obcích ve druhé polovině 19. století. Od akademického roku 2013 – 2014 je externí doktorandkou Historického ústav v oboru České dějiny. Tématem jejího disertačního projektu je působení sanitární komise v kontextu výzkumu zdravotního stavu městského obyvatelstva se zaměřením na druhou polovinu 19. století a počátek 20. století.
 
 
Publikační činnost