Struktura ústavu

Ředitel ústavu:  

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

e-mail: papousek@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 807

 
Zástupce ředitele ústavu:  

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

e-mail: bauer@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 848 

 
Tajemnice ústavu a pedagogická poradkyně:  

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

e-mail: halamova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 847

 
Sekretariát ústavu:  

Miloslava Moravcová

e-mail: moravec@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 808

 

Oddělení lingvistiky:

   

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

e-mail: junkova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 851

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

e-mail: jaklova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 840 

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

e-mail:  mmaturova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 850

Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

e-mail: mjanecka@ff.jcu.cz 

tel.: 387 774 854

Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

e-mail: mkrivancova@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 854

Mgr. Michal Havrda, Ph.D.

e-mail: mhavrda@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 857

Oddělení historických jazykovědných disciplín a starší české literatury:

 

 

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

e-mail: janecm@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 846 

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

e-mail:  balik@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 849

PhDr. Věra Pospíšilová

e-mail: pospisil@ff.jcu.cz

tel. 387 774 854

 

Oddělení literatury 19. století a literární komparatistiky:

   

prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

e-mail: turecek@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 845

prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc., profesor emeritus

e-mail: ales.haman@seznam.cz

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

e-mail: faktorova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 856

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

e-mail: vyakimova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 884

Oddělení literatury a literární teorie:

   

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

e-mail: papousek@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 807

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

e-mail: bauer@ff.jcu.cz
tel. 387 774 848

Mgr. Jana Skálová, Ph.D.

e-mail: skal@ff.jcu.cz 
tel.: 387 774 855

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

e-mail: halamova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 847

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.

e-mail: v.veberova@gmail.com
tel.: 387 774 844

Mgr. David Skalický, Ph.D.

e-mail: dskalicky@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 853 

PhDr. et Mgr. David Franta

e-mail: dfranta@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 855

Oddělení češtiny pro cizince:

 

 

 

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

e-mail: mmaturova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 850

 

Mgr. Markéta Klimešová, Ph.D.

e-mail: klimesova@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 857

 

Mgr. Barbora Poslušná

e-mail: bposlusna@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 801

 

Externí spolupracovníci:    
   

Mgr. Andrej Artěmov, Ph.D. 

e-mail: ARTEA1AF@seznam.cz

Interní doktorandi:

 

                    

 

(tel.: 387 774 857, 387 774 858)

Dějiny novější české literatury

PhDr. Peter Demeter, e-mail

Mgr. Martin Dvořák, e-mail

Mgr. Helena Dvořáková, e-mail

Mgr. František Kölbl e-mail

Mgr. Ondřej Selner, e-mail

Mgr. Lenka Sládková e-mail

Mgr. Libor Staněk e-mail

PhDr. Tomáš Vučka e-mail

 

Český jazyk

Mgr. Zuzana Kalinová e-mail

Mgr. Marie Sochorová e-mail