Struktura
Ředitel ústavu:
 
 
Zástupce ředitele ústavu:
 
 
Tajemník ústavu:
 
 
Sekretariát ústavu:
 
Marie Tesařová 
e-mail: tesarova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 806

 

Oddělení středověkých a raně novověkých dějin:

   

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

 
Oddělení sociálních a hospodářských dějin novověku:
 

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

Oddělení moderních dějin:

 

 

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Král

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

     
 
Odborný pracovník:  

PhDr. Jan Šimánek

 
Interní doktorandi:  

Mgr. David Bohdálek

Mgr. Aleš Černý

Mgr. Václav Černý

Mgr. Josef Čížek

PhDr. František Koreš (studium přerušeno)

Mgr. Vladimir Panov

 

Externí doktorandi:

 

 

 

Externí spolupracovníci:

                    

 

Mgr. Martin Gaži

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.