Ředitelka ústavu: prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
   
Tajemník ústavu: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
   

Vedoucí oddělení germanistiky:

Markéta Ederová, M.A.

 

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky se člení do dvou oddělení: oddělení česko-německých areálových studií a oddělení germanistiky.

 

Sekretariát ústavu:

Bc. Alena Šmelhausová

asmelhausova@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 894

úřední hodiny: pondělí - čtvrtek  8:00 - 12:00 hod.

   
Akademičtí pracovníci ústavu:

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

doc. Dr. habil. Jürgen Eder

Markéta Ederová, M.A.

Jan König, M.A.

Sindy Forkel, M.A.

Na výuce se dále podílejí tito akademičtí pracovníci FF JU:

Filozofická fakulta JU:

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D.

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

Francois Dendoncker

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D.

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Mgr. Martin Kaplický Ph.D.

Mgr. Petr Kos, Ph.D.

Mgr. Makéta Maturová, Ph.D.

PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D

PhDr. Věra Pospíšilová

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Mgr. David Skalický, Ph.D.

Mgr. Jana Skálová, Ph.D.

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.

Mgr. Alena Venušová

Externí vyučující:

PaedDr. Kateřina Štruncová