Ředitel ústavu doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
   
Sekretariát ústavu

Jana Kryeziu     e-mail

tel: 387 774 898

Úřední hodiny: 8.00 - 14.00 hodin

   
Akademičtí pracovníci

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

PhDr. Jan John, Ph.D.

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Mgr. Martin Pták

Mgr. Tereza Šálková

   
Externí spolupracovníci

PhDr. Pavel Břicháček

PhDr. Michal Bureš

RNDr. Miluše Dobisíková

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D.

Mgr. Petr Květina, Ph.D.

Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

Mgr. Jan Kysela, Ph.D.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

PhDr. Petr Menšík, Ph.D.

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Mgr. Erika Průchová

Mgr. Petr Starec

PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.

JUDr. Jiří Varhaník

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

PhDr. Petr Zavřel, Ph.D.

 

Interní doktorandi:

Mgr. Kateřina Mašlová

Mgr. Adéla Novotná

Mgr. Kamila Pokorná

Mgr. Bc. Václav Vondrovský

Externí doktorandi:

Mgr. Jiří Bumerl

Mgr. Zuzana Thomová