Struktura ústavu

Ředitel ústavu: doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.
Sekretariát ústavu:

Mgr. Kateřina Selner

kselner@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 862

Od července do září 2019 sídlí sekretariát ústavu v kanceláři          č. 02040 (Oddělení pro zahraniční vztahy, 2. patro, budova FF JU).

Úřední hodiny:

pondělí–čtvrtek: 8:00 – 14:00

pátek: po předchozí domluvě e-mailem

1. 7. 2019, 8.–11. 7. 2019, 2. 8. 2019, 7.–9. 8. 2019 a 4.–6. 9. 2019 dovolená

Akademičtí pracovníci: Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D.
  Mgr. Petr Kos, Ph.D.
  PhDr. Mariana Machová, Ph.D.
  Mgr. Helena Lohrová, Ph.D.
  Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
  Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.
  Einat Adar, M.A., Ph.D.
Odborná asistentka: Mgr. Kateřina Bártová
Odborná asistentka z PřF JU: Mgr. Klára Pavlínová