Pedagogická praxe je povinnou a nedílnou součástí učitelského studijního programu a má za cíl poskytnout studentům možnost praktického využití teoretických znalostí nabytých během předchozího studia. Praxe má sloužit především k osvojení si pracovní kultury, profesních návyků a obvyklé pracovní náplně učitelské profese, čímž přispívá k lepší přípravě studenta pro vstup na trh práce. U všech nabízených oborů je praxe realizována v rámci dvou předmětů – Průběžné pedagogické praxe a Souvislé pedagogické praxe.

 

Průběžná pedagogická praxe:

Studenti absolvují průběžnou pedagogickou praxi v letním semestru prvního ročníku magisterského studia. Praxe probíhají na vybraných středních školách v Českých Budějovicích, přičemž skupina studentů pod vedením didaktika FF JU navštěvuje vždy jednou za týden jednu výukovou hodinu k danému studijnímu oboru. V úvodu semestru se studenti účastní hospitací a analyzují výuku vedenou uvádějícím učitele a seznamují se s prostředím konkrétní školy a třídy, následně sami připravují a realizují samostatné výukové hodiny, na které vždy navazuje podrobný rozbor konkrétních výukových situací a zhodnocení výkonu studenta.

 

Souvislá pedagogická praxe:

Souvislé pedagogické praxe si studenti organizují nejčastěji v místě svého bydliště na libovolné střední škole před zahájením nebo v úvodu zimního semestru druhého ročníku magisterského studia. Pod vedením uvádějícího učitele se podrobně seznámí s prostředím konkrétní střední školy a díky délce a rozsahu souvislé praxe si vyzkouší realizovat výuku v rozsahu blížícímu se reálnému úvazku středoškolského učitele.

 

Podrobné informace o průběžné i souvislé pedagogické praxi naleznete v aktuálním Opatření děkana k organizaci a průběhu pedagogické praxe. 

 

Kontakty na garanty pedagogických praxí pro jednotlivé obory učitelství:               

 

Anglický jazyk a literatura:    Mgr. Alena Prošková, Ph.D.              
email: aproskova@ff.jcu.cz               pracovna: 00 044

 

Český jazyk a literatura:        Mgr. Jana Skálová, Ph.D.                  
email: skal@ff.jcu.cz                          pracovna: 01 036

 

Dějepis:                                  Mgr. Jaroslav Král                     
email: kralj@ff.jcu.cz                    pracovna: 02 029

 

Francouzský jazyk:                  François Dendoncker                        
email: fdendoncker@ff.jcu.cz            pracovna: 00 049

 

Španělský jazyk:                     Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.          
email: aurova@ff.jcu.cz                    pracovna 01 031