bakalářské studium

URO/QZB1 - Francouzská a románská lingvistika

URO/QZB2 - Italská a románská lingvistika

URO/QZB3 - Španělská a románská lingvistika 

URO/QZB4 - Dějiny románských literatur

URO/QZB5 - Evropské a obchodní právo

URO/QZB6 - Španělský jazyk (SJEMO)

URO/QZB7 - Francouzský jazyk (FJEMO)

URO/QZB8 - Sociální a regionální geografie

URO/QZB9 - Ekonomické a právní vztahy v mezinárodním obchodě

URO/QZB14 - Dějiny románských literatur se zaměřením na italskou literaturu

URO/QZB15 - Dějiny románských literatur se zaměřením na francouzskou literaturu

URO/QZB16 - Dějiny románských literatur se zaměřením na španělskou literaturu

 

 

navazující magisterské studium

URO/QZM1 - Francouzská lingvistika

URO/QZM2 - Lingvistika odborného jazyka (francouzský jazyk)

URO/QZM3 - Francouzská a frankofonní literatura

URO/QZM4 - Španělská lingvistika

URO/QZM5 - Lingvistika odborného jazyka (španělský jazyk)

URO/QZM6 - Španělská a hispanoamerická literatura

URO/QZM7 - Italská lingvistika

URO/QZM8 - Lingvistika odborného jazyka (italský jazyk)  

URO/QZM9 - Italská literatura 

URO/QZM10 - Didaktika francouzského jazyka

URO/QZM11 - Didaktika španělského jazyka

URO/QZM12 - Didaktika italského jazyka

URO/QZM19 - Francouzská a frankofonní literatura

URO/QZM20 - Italská literatura

URO/QZM21 - Španělská a hispanoamerická literatura

URO/QZM22 - Obecná a románská lingvistika

URO/QZM23 - Překlad odborného textu

URO/QZN1 - Francouzská lingvistika pro překladatele

URO/QZN2 - Španělská lingvistika pro překladatele

URO/QZN4 - Písemná zkouška - překlad z francouzštiny

URO/QZN5 - Písemná zkouška - překlad ze španělštiny

UAN/QZN4 - Translatologie

 

upřesnění k předmětům URO/QZM2, URO/QZM5 a URO/QZM8