ČASOPIS PRO DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU

ISSN 1805-790X

 

Ročník 16, 2015, č. 2

Vydává Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Časopis Opera historica vychází dvakrát ročně

Číslo 2 vyšlo v lednu 2016

Cena jednotlivého výtisku 169,- Kč

 

Přijímání objednávek/Distribution:

Olga Novotná, Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o., Náprstkova 10, 110 00 Praha 1

e-mail: novotna@nln.cz

 

 

OBSAH

                                  

/VĚDECKÉ STUDIE/

 

Pavel Král, Konec manželství Adama Pavla Slavaty z Chlumu a Košumberka a Marie Markéty z Eggenberku

(Abstracts)

Stephan Wagner, The Political Codex project of Joseph II

(Abstracts)

Ondřej Podavka, Encyklopedie těšínských učenců Leopolda Jana Šeršníka

(Abstracts)

 

/VĚDECKÉ PROJEKTY/

 

Monika Konrádová – Rostislav Smíšek, Jan Kryštof z Fragsteinu a jeho diplomatická cesta do Ruska v letech 1657–1658. Teze edičního projektu

(Abstracts)

 

/MATERIÁLY/

 

Ivo Cerman – Michal Morawetz, Der Entwurf zur Emporbringung der österreichischen Staaten (1772)

(Abstracts)

 

Zprávy o literatuře

 

„Co je nového v raném novověku“