Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) nabízí již řadu let různé typy kurzů češtiny pro cizince. Jsou jimi kurzy češtiny pro studenty výměnných programů a zahraniční zaměstnance JU, Letní škola slovanských studií a především roční intenzivní kurz češtiny pro cizince, který je určen zahraničním zájemcům o studium v České republice v českém studijním programu. Během této doby jsme nasbírali dostatek zkušeností, díky nimž Vám pomůžeme efektivně nabývat a rozvíjet vaše komunikační dovednosti v češtině. Nově nabízíme též distanční variantu kurzu češtiny pro cizince, která je vhodná pro zájemce o prohloubení své jazykové úrovně z B1 podle SERR na úroveň B2 podle SERR.

 

→ Letní škola slovanských studií 

→ Intenzivní kurz češtiny pro cizince