Studijní oddělení

V souvislosti s ukončením nouzového stavu na územní ČR jsou od 25. května obnoveny úřední hodiny studijního oddělení. Přehled úředních hodin naleznete ve Sdělení studijního oddělení č. 5/2020

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY PLATNÉ V OBDOBÍ OD
30. 9. 2020

 
 Pondělí 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
 
 Úterý není úřední den
 
 Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 15.00
 
 Čtvrtek není úřední den
 
 Pátek 8.00 - 9.00  
 

Úřední hodiny studijního oddělení jsou upraveny Opatřením proděkana č. 1/2012.

 


PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

 
 Studijní oddělení řídí proděkan pro studium: Mgr. David Skalický, Ph.D.
 
     Místnost      00 041
     ☎      +420 387 774 853
     E-mail      dskalicky@ff.jcu.cz
    
 Referentky studijního oddělení
 
Ing. Klára Kolgjeraj
 
     Místnost


00 040

     ☎


+420 389 034 811

     E-mail

     
kkolgjeraj@ff.jcu.cz

studijni@ff.jcu.cz 

 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D.
 
     Místnost


00 040

     ☎


+420 389 034 804

     E-mail


plencova@ff.jcu.cz

studijni@ff.jcu.cz 

  
Všechny dotazy zaslané formou e-mailu referentkám jsou vyřizovány v 15denní lhůtě po doručení dotazu. 
 

 

Přidělení studijních referentek pro jednotlivé studijní obory
 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. 

 bakalářské jednoobory

Archivnictví (ARC; 1. - 4. ročník)

Bohemistika (BOH)

Dějiny umění (DU)

Francouzský jazyk a literatura (FJL)

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO)

Historie (HIS; čekatelé)

 bakalářské dvouobory 

AJL-EST, AJL-FJL, AJL-IJL, AJL-NJL, AJL-SJL

BOH-AJL (3.)

BOH-FJL, BOH-IJL, BOH-NJL, BOH-SJL, BOH-EST

HIS-DU

KUST-BOH, KUST-DU

NJL-FJL, NJL-IJL, NJL-SJL

 navazující jednoobory

Archivnictví (ARCn; 1. - 3. ročník)

Bohemistika (BOHn)

Česko-německá areálová studia (CNASn)

Francouzský jazyk (FJn)

Kulturální studia (KLSn)

Literárně-historická studia (LHSn; čekatelé - 3. rok studia)

 
 navazující neučitelské dvouobory


 doktorské studium (ARCH, ČD, ČJ, DNCL, PVH, ROM)

 
Ing. Klára Kolgjeraj

 bakalářské jednoobory

Archeologie (ARL)

Česko-německá areálová studia (CNAS)

Estetika (EST)

Historie (HIS; 1. - 4. rok studia)

Italský jazyk (IJ)

Italský jazyk pro evropský mezinárodní obchod (IJEMO)

Kulturní studia (KUST)

Španělský jazyk a literatura (SJL)

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO)

 bakalářské dvouobory

BOH-AJL

HIS-AJL

HIS-ARC, HIS-ARL, HIS-BOH

HIS-FJL, HIS-IJL, HIS-NJL, HIS-SJL

KUST-HIS, KUST-EST, DU-EST

 navazující jednoobory

Archeologie (ARLn)

Dějiny a filozofie umění (DFUn)

Historie (HISn; 1. - 3. rok studia)

Italský jazyk (IJn)

Španělský jazyk (SJn)


 navazující učitelské dvouobory