Studijní oddělení

Z důvodu současného vývoje pandemie covid-19 jsou úřední hodiny až do odvolání zrušeny.

Obracet se na na nás můžete e-mailem nebo telefonicky.

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY PLATNÉ V OBDOBÍ OD
30. 9. 2020

 
 Pondělí není úřední den  
 
 Úterý není úřední den
 
 Středa není úřední den  
 
 Čtvrtek není úřední den
 
 Pátek není úřední den  
 

Úřední hodiny studijního oddělení jsou upraveny Opatřením proděkana č. 1/2012.

 


PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

 
 Studijní oddělení řídí proděkan pro studium: Mgr. David Skalický, Ph.D.
 
     Místnost      00 041
     ☎      +420 387 774 853
     E-mail      dskalicky@ff.jcu.cz
    
 Referentky studijního oddělení
 
Ing. Klára Kolgjeraj
 
     Místnost


00 040

     ☎


+420 389 034 811

     E-mail

     
kkolgjeraj@ff.jcu.cz

studijni@ff.jcu.cz 

 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D.
 
     Místnost


00 040

     ☎


+420 389 034 804

     E-mail


plencova@ff.jcu.cz

studijni@ff.jcu.cz 

  
Všechny dotazy zaslané formou e-mailu referentkám jsou vyřizovány v 15denní lhůtě po doručení dotazu. 
 

 

Přidělení studijních referentek pro jednotlivé studijní obory/programy
 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. 

 bakalářské obory/programy

Anglický jazyk a literatura

Archivnictví (ARC;)

Bohemistika (BOH)

Dějiny umění (DU)

Francouzský jazyk a literatura (FJL; 2. - 3. ročník, čekatelé)

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO; 2. - 3. ročník, čekatelé)

 bakalářské dvouobory 

AJL-EST, AJL-FJL, AJL-NJL, AJL-SJL

BOH-AJL (čekatelé - 4. rok studia)

BOH-NJL, BOH-EST

KUST-BOH, KUST-DU

NJL-IJL

bakalářské studijní programy učitelské

AJL-ČJL/vSŠ; AJL-D/vSŠ; AJL-FJ/vSŠ; AJL-NJ/vSŠ; AJL-ŠJ/vSŠ

mezifakultní studium

AJL-ZSV/vSŠ

 navazující obory/programy

Archivnictví (ARCn)

Bohemistika (BOHn)

Česko-německá areálová studia (CNASn)

Francouzský jazyk (FJn)

Kulturální studia (KLSn)

 
 navazující neučitelské dvouobory


 doktorské studium

 
Ing. Klára Kolgjeraj

 bakalářské obory/programy

Archeologie (ARL)

Česko-německá areálová studia (CNAS)

Estetika (EST)

          Francouzský jazyk pro evropský mezinárodní obchod (FJEMO; nové akreditace)

          Francouzský jazyk a literatura (FJL; nové akreditace)

Historie (HIS)

Italský jazyk (IJ)

Italský jazyk pro evropský mezinárodní obchod (IJEMO)

          Italský jazyk a kultura (IJK)

Kulturní studia (KUST)

          Německý jazyk a literatura (NJL)

Španělský jazyk a literatura (SJL)

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO)

 bakalářské dvouobory

BOH-AJL (2., 3. a 5. rok)

HIS-AJL, HIS-ARC, HIS-ARL, HIS-BOH

HIS-IJL, HIS-SJL

KUST-EST, DU-EST

 bakalářské studijní programy  učitelské

ČJL-AJL, ČJL-D, ČJL-NJ, ČJL-ŠJ, D-AJL, D-ČJL, D-FJ, D-NJ, FJ-AJL, FJ-ČJL, NJ-ČJL, ŠJ-AJL, ŠJ-ČJL

 mezifakultní studium

AJL-M/vSŠ

 navazující obory/programy

Archeologie (ARLn)

Dějiny a filozofie umění (DFUn)

Historie (HISn)

Italský jazyk (IJn)

Španělský jazyk (SJn)

Dějiny umění a vizuální studia (DUVSn)

Románská filologie (RFIn, RFFn, RFSn)


 navazující učitelské studijní programy