Proměna nižší šlechty Království českého v pobělohorské době

Monday 21 December 2020 01:00 PM

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška PhDr. Františka Koreše.

 

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

 

Proměna nižší šlechty Království českého v pobělohorské době

 

pana PhDr. Františka Koreše

 

se konají dne 21. prosince 2020 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Z1,

Filozofická fakulta JU, 2. patro, Branišovská 31a, České Budějovice.

 

V souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) je disertační práce zpřístupněna k nahlížení veřejnosti na Oddělení pro vědu a výzkum FF JU, číslo dveří 02041, denně až do 21. prosince t. r.

 

Add event to calendar
iCal