Oddělení CŽV a správy IS/STAG


ODBORNÁ REFERENTKA PRO CŽV A SPRÁVU IS/STAG
Mgr. Monika Hosnedlová

   
     Místnost      00 042
   
     ☎      +420 389 034 803
   
     E-mail      czv@ff.jcu.cz
       hosnedlova@ff.jcu.cz
   

 


AGENDA

 
 
 
 
 
  • správa IS/STAG na fakultní úrovni (předměty a jejich kapacity, studijní plány, přijímací obory, komise, tisky ze STAGu, uznávání disciplín z mobilit ve spolupráci se zahraničním a studijním oddělením, správa dvojích diplomů, výstupy rigorózního řízení, aj.)