Zapojení studentů FF JU do pomoci s online doučováním žáků ze základních škol

Výzva k zapojení studentů FF JU do dobrovolnické pomoci s individuálním online doučováním žáků ze základních škol.

 

Žáci základních škol jsou nejvíce zasaženi vládními protiepidemickými opatřeními a dlouhodobým uzavřením svých škol. V mnohých případech, jak ukazují průběžné studie MŠMT, se bohužel nedaří žáky do skupinové online výuky na školách dostatečně zapojit a bez pomoci a motivace hrozí, že se tyto děti v učení zcela ztratí. Národní pedagogický institut ve spolupráci s univerzitami po celé České republice organizuje pomoc žákům základních škol formou individuálního online doučování.


Milé studentky, milí studenti,

obracíme se na Vás s výzvou k zapojení se do dobrovolnické pomoci s individuálním online doučováním žáků ze základních škol, kteří jsou nejvíce zasaženi vládními protiepidemickými opatřeními a dlouhodobým uzavřením svých škol. V mnohých případech, jak ukazují průběžné studie MŠMT, se bohužel nedaří žáky do skupinové online výuky na školách dostatečně zapojit a bez pomoci a motivace hrozí, že se tyto děti v učení zcela ztratí. Národní pedagogický institut ve spolupráci s univerzitami po celé České republice organizuje pomoc žákům základních škol formou individuálního online doučování. Největší poptávka je po doučování českého jazyka, cizích jazyků a matematiky. Věnujte prosím hodinu až dvě svého času týdně potřebným dětem. Odměnou Vám bude nejen dobrý pocit, ale také možnost zapsat si zdarma v rámci upřesňujícího zápisu do 5. 3. 2021 volitelný předmět Blok specializačních aktivit – didaktika (URO/70SAD). Podmínkou pro získání zápočtu za tento předmět je odučení alespoň deseti hodin v rámci individuálního doučování za semestr. Předmět je možné si zapsat opakovaně i v dalších semestrech. Každý dobrovolník navíc obdrží osvědčení od Národního pedagogického institutu a dané základní školy o zapojení se do této aktivity.


Více o této iniciativě se můžete dočíst např. na tomto odkazu:


Pokud se rozhodnete do doučování zapojit, vyplňte prosím nejprve tento online dotazník:

 

a dále na studijní oddělení FF JU doručte (osobně nebo naskenovanou elektronickou formou) do 5. 3. 2021 žádost o zapsání volitelného předmětu URO/70SAD. My Vás budeme na základě domluvy s NPI dále informovat, jak postupovat a poskytneme Vám kontakty na konkrétní základní školy, kde potřebují s doučováním pomoci.

Pro zájemce zorganizujeme proškolení ve využívání aplikací na podporu online výuky (MS Teams, Google Meet a Classroom, Zoom a další). V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailu aproskova@ff.jcu.cz nebo prostřednictvím chatu v MS Teams.

 

Se srdečným pozdravem

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.

Ústav anglistiky FF JU