Volby do Akademického senátu FF JU

Byly vyhlášeny volby do AS FF JU pro období 2020–2022.

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 04/2020,

o vyhlášení voleb do Akademického senátu

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

pro období 2020–2022

 

Č. j.: DFF/19/20

 

V souladu s článkem č. 4 Volebního řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuji volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

K organizaci voleb jmenuji na návrh Akademického senátu Filozofické fakulty JU ze dne 20. 5. 2020 volební komisi ve složení:

 

Předsedkyně volební komise:                                Mgr. Kateřina Kovářová

Místopředseda volební komise:                             PhDr. Štěpán Balík, PhD.

Členové volební komise                                          Markéta Ederová, M.A.

                                                                                   François Dendoncker

                                                                                   Darina Vernerová

                                                                                   Mgr. et Bc. Václav Vondrovský

 

Organizace a průběh voleb se řídí ustanovením zákona č. 111/98 Sb., zejména § 26, a ustanoveními Volebního řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

České Budějovice dne 17. června 2020

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.

děkan