Rozhodnutí děkana FF JU č. 02 k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru

Rozhodnutí děkana FF JU ze dne 17. 3. 2020.

 

Rozhodnutí děkana FF JU č. 02

k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru

                                 

DFF/06/2020

 

1. S účinností od 17. 3. 2020 je budova FF JU pro studenty uzavřena, o případných výjimkách rozhoduje děkan.

2. Studenti vracející se ze zahraničních pobytů budou zapisováni do probíhajících předmětů LS 2020 podle svých potřeb. Pro zajištění administrace zápisu student kontaktuje svou studijní referentku.

3. Veškeré praxe studentů FF JU probíhající v LS 2020 se ruší. V případě praktických stáží, které již byly započaty, bude praxe uznána jako plnohodnotně absolvovaná. Pokud student na praktickou stáž ještě nenastoupil, bude situaci řešit individuálně s vyučujícím předmětu, v jehož rámci praxi absolvuje. O dalších případných výjimkách rozhoduje děkan.

 

Tato opatření platí do odvolání.

 

V Českých Budějovicích dne 17. 3. 2020  

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.

děkan 


Rozhodnutí v pdf je ke stažení → ZDE.