Nově otevíráme učitelské studijní programy – Německý jazyk a literatura

Bakalářský i navazující magisterský program otevřeny již pro AR 2020/2021.

 

Děkan FF JU vyhlásil přijímací řízení nově akreditovaných studijních programů:
 

učitelský bakalářský studijní program
 

učitelský navazující magisterský studijní program


Tyto studijní programy jsou otevřeny již pro akademický rok 2020/2021!


  • Podmínky pro přijetí ZDE