Mimořádné opatření Jihočeské univerzity

Vážení zaměstnanci a studenti Jihočeské univerzity,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v České republice upozorňujeme, že od 10. 9. platí povinnost nosit roušky (nebo jinou ochranu dýchacích cest) ve všech společných prostorách budov Jihočeské univerzity. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na kancelářské prostory, kde jsou zaměstnanci od ostatních osob vzdáleni minimálně 2 metry, práce v laboratořích a učebnách se řídí aktuálními pokyny vyučujících. Povinnost nosit ochranu úst zároveň neplatí při konzumaci jídel a nápojů v menze JU.

 

Děkuji za pochopení a srdečně zdravím

 

Bohumil Jiroušek

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích